Untitled 1

امام زمان عجح منتظر ديدار توست...

حضرت حجت‌بن‌الحسن، مهدی فاطمه(عج) وقتی به قلبت نظر می‌کند که دنبال خیر باشی.
همیشه از خیر سردربیاوری، رها نکنی..
اگر دیدی شرّ زندگی‌ات را گرفته، به خاطر این است که دنبال خیر حرکت نکرده‌ای. اگر می‌بینی حضرت حجت‌ ابن‌الحسن(عج) نظر نمی‌کند به خاطر این است که مدام مشغول خیر نشده‌ای، دائماً مشغول شر هستی.

کسانی که به حضرت حجت‌ ابن ‌الحسن(عج) نزدیک هستند، همیشه از خیر می‌گویند و دنبال خیر حرکت می‌کنند. کلاً زندگی‌شان پر خیر و برکت است، اما[درواقع] خیر را ایجاد می‌کنند.

علی‌ ابن‌مهزیار چقدر دنبال ارتباط با حضرت حجت(عج) بود!؟ چقدر می‌خواست آقایش را ببیند!؟
خب! بعد از چندین مرتبه که ناموفق شد، بالاخره به خدمت حضرت حجت ابن‌الحسن(عج) رسید. وقتی که وارد شد، آقا اشاره‌ای کردند که: علی‌ ابن‌مهزیار! می‌دانی من از کی منتظر دیدار تو بودم!؟
«لَيلاً و نَهاراً»
شبانه روز انتظار دیدن تو را داشتم علی ابن مهزیار! («قد كُنَّا نَتَوَقَّعُكَ لَيلاً و نَهاراً»)
عجب! پس آقا هم منتظر دیدن ما هست؟!
علی‌ ابن‌مهزیار می دانی چه سبب شد که نتوانی ما را زیارت کنی؟!
اولاً برای خودت مال جمع کردی، به فکر کس دیگر نبودی.
ثانیاً علی‌ ابن‌مهزیار به شیعیان ضعیف ما نرسیدی، آنها را رها کردی(از لحاظ فکری، ازلحاظ مالی، از هر نظر.. شیعیان ضعیف ما را رها کردی.)
ثالثاً صلهٔ رحم نداشتی علی‌ ابن‌مهزیار! (صله رحم که داریم می‌گوئیم، می‌تواند حتی از بُعد فکری، اعتقادی، اقتصادی باشد، نه فقط صرفاً رفتن و نشستن و برخاستن!)
ببینید هر سه مورد که حضرت حجت(عج) دارد به آنها اشاره می‌کند، دنبال خیر رفتن است..

تازه کسانی که به حضرت حجت(عج) نزدیک هستند، دنبال شرّ هم می‌گردند(نه آن شرّ کوچه و خیابان ها!)؛
شرّ یعنی این: قرآن را باز می‌کند: «في قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»؛
خدایا چقدر قلبم مریض است.. شروع می‌کند به اشک ریختن، شروع می‌کند به گریه کردن.. دلش می‌گیرد...
خدا می‌گوید: آخر این[آیه] با تو نبود که! اصلاً ما با تو نیستیم!می گوید: نه! این[آیه] با من است..
شرّهای عالم را از خودش می‌داند، از وجودش می‌داند.
علاوه بر این که دنبال خیر است، شرّ را هم از خودش این می‌شود که امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلا‌م‌) داخل دعای کمیل این‌طور اشاره می‌کند: خدایا بلای من به خاطر این است که من گناه کردم .
�اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَلاَء»)؛ یعنی گناهان خودش را برای بلائی که به او نازل شده است، سبب قرار می‌دهد.
اصلا بلاء به تو نازل شده علی جان؟!
اصلا تو گناهی داری؟!
چرا داری داخل شرّ قدم می‌زنی؟!
از شرّ می‌گوید تا خدا به سر علی(علیه السلام) خیر بیاورد.

یاران حضرت حجت(عج) قبل از این‌که به شرّ ورود داشته باشند، شرّهای عالم را از خودشان می‌دانند، خدا به برکت این تواضع، تمام شرّهای هستی را از زندگی‌شان محو می‌کند.

هم دنبال خیر باش، هم شرّهای قلبت را روشن کن. بدون رودر بایستی، با خدای خودت درمیان بگذار. می‌بینی که چه‌طور دستت را می‌گیرند، می‌بینی که چه‌طور انتخابت می‌کنند