Untitled 1

حواست را جمع کن، وارد محرم حسین(علیه السلام) شده‌ای!


حواست را جمع کن، وارد محرم حسین(علیه السلام) شده‌ای.
هر گرهی داشته باشی، در باب معنوی، در باب دنیوی، هرچیزی.. آقا به تو نظر می‌کند.
خوشا به سعادت کسانی که داخل خانه‌شان یک بزم روضه‌ای(حتی ۴، ۵ نفر)، با یک چای ساده‌[راه‌ می‌اندازند] و فراموش نکرده‌اند. نوای یاحسین یاحسین خانه‌شان را زنده نگه‌داشته‌اند.
اینها چقدر خوشبختند، چه خوش سعادت اند. و چقدر بدبخت است کسی که از نوای حسین داخل خانه‌اش فرار کند، چه قدر بیچاره است.
یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط نقل می‌کند که: پسرم خیلی شدید مریض شد، حال خیلی بدی داشت. رفتم کنار ایشان، گفتم آقا یک دعایی کنید بچهٔ من خوب شود.
ایشان این‌طور اشاره کردند که: اگر می‌بینی گرهی در زندگی‌ات داری، یک مشکلی عارض شده است، برو از میدان ۴۰ تا کارگر را[به خانه‌ات] دعوت کن، بعد یک گوسفند هم بگیر، یک آبگوشت درست کن، یک روضه‌خوان هم دعوت کن.
وقتی که این روضه خوان، روضه‌اش را خواند و دعا کرد، [وقتی که این] ۴۰ نفر آمین بگویند، بچهٔ تو خوب می‌شود.
ایشان نقل می‌کند که: ما این کار را انجام دادیم، درجا بچهٔ من خوب شد.
بعد می‌گفت: این دستورالعمل را به کسان دیگر هم تعریف کردم، آنها هم انجام دادند و نتیجه گرفتند.
چرا دنبال کارهای سخت می‌روی، یک روضهٔ کوچک.. صدای اباعبدالله(علیه السلام‌) داخل خانه‌ات بپیچد، درد و بیچارگی را خارج می‌کند.