Untitled 1

امام زمان از من چه انتظاری دارد؟

  چرا امام زمان (عج) هنوز نتوانسته بین این همه انسان، یک یار پیدا کند ؟
کمی در حرمت ها کم گذاشتیم، کمی بد رفتاری کردیم،
بی دلیل که غریب نمی شود،
بی دلیل که بی کس نمی شود،
حتما مشکلی بوده...
مشکل این بوده که حرمت او را نگه نداشتیم...
از ما چه انتظاری دارد؟
فقط میخواهد انجام واجبات و ترک محرمات خودمان را حفظ کنیم، همین.
"آخه سخته حاج اقا، من نمیتونم..."
-تو قدم بردار، تو حرمت ها را حفظ کن، به شما کمک می کند...
بدان آقا کنار توست...
بدان بر روی همان فرشی که پا گذاشته ای، ایشان هم قدم گذاشته اند،
بدان درحال نظاره کردن شماست، بدان تمام اعمالت همانند پرونده نزد ایشان باز می شود...
امام زمان هر لحظه شما را می بیند،
حرمت نگاه او را داشته باش.
-اگر حرمتش را داشته باشم چه می شود!؟
-محرمش می شوی، کمیل اش می شوی، سلمانش میشوی، مقدادش میشوی، عزیز دردانه اش می شوی.
 
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند/ وان که این کار ندانست در انکار بماند
 
دیدید بعضی ها این حرف را درک نمیکنند؟
دیدید اصلا قبول ندارند، هی انکار میکنند؟
توفیقشان رفته...
اولا محرم نیستند، ثانیا حرمت ها را دور انداختند.
مراقب باش اگر خط قرمز ها را رد کنی دیگر محرم نمی شوی، دیگر خریدارت نمی شوند.
مگر چند بار میتوانیم در زندگی برگردیم؟
چند بار میتوانیم به سمت حضرت حجت(عج) برگردیم و بگوییم آقا اشتباه کردم؟
معلوم نیست تا کی زنده باشیم..
برگرد...
حرمت ها را حفظ کن،
محرمش می شوی،
آقا خریدارت می شود...

گزیده ای از سخنرانی استاد محمدجواد نوروزی نصرت

1398/5/18