Untitled 1

چطور از غرور رها شوم؟

  نکند یک وقت در زندگی فکر کنی که بالاتر از این و آن هستی...
نکند فکر کنی لایق خیلی چیزها هستی...
  اگر کسی پیدا شود لیاقت خودش را به همه نشان دهد (این طور برخورد کند که من خیلی بهتر هستم و رجحان دارم) و خودش را به خیلی از افراد ترجیح دهد، یقین داشته باشید، روزی می رسد که از همه تنهاتر می شود هیچ... و از همه پست تر هم می شود...
  مراقب آن لحظه ای باشیم که به درجاتی رسیدیم، یک مقدار سرمان را بالا گرفتیم، این و آن کنارمان جمع شدند، نکند بخواهیم از بالا به پایین نگاه کنیم...
نکند یک وقت برسد، دیگر همه چیز را کنار بگذاریم و فقط فکر کنیم ما خودمان هستیم که باید رجحان پیدا کنیم...
فقط ما خودمان هستیم که باید لیاقت هر کاری را داشته باشیم...
 
بزرگ منشانه رفتار کنی، آخر سر کوچک می شوی...
 
امیر المؤمنین (علیه السلام) با غلامش، قنبر به بازار رفتند، آقا دو پیراهن خریدند. پیراهنی که قیمتش بالاتر و ارزشش بیشتر بود را به غلامشان قنبر دادند.
قنبر به خودش آمد، مقداری شاکی شد:
آقا جان من غلام شما هستم... من اصلا لایق این لباس نیستم... شما خلیفه ی مسلمین هستید... شما مولای من هستید... شما باید از این لباس استفاده کنید...
 
امیرالمؤمنین (علیه السلام) یک جمله فرمودند:
قنبر، خجالت می کشم مقابل خدای خودم قدم بردارم، اگر بفهمد که خودم را به تو ترجیح می دهم...
خجالت می کشم....
 
هر کسی داخل مکتب امیر المؤمنین (علیه السلام) ثبت نام کرد، از بزرگ منشی فرار کرد...
بزرگ نشو تا بزرگ حسابت کنند...
خودت را بالا نگیر تا خدا به آسمان، سوقت دهد...
اگر خودت را کوچک بگیری، اگر فروتن باشی، اگر نگاه ات افتاده باشد، اگر خودت را حساب نکنی، آن وقت است که می توانی درجات بالاتری پیدا کنی...
 
- حاج آقا این طوری عزت نفسم چه می شود؟!
 
-عزت نفس کسی با چند تا نگاه بالا به پایین درست بشو نیست، اینها عزت نفس نمی آورد.
عزت نفس در قلب توست، اگر در قلبت این طور برخود کنی که درجاتی داری اما لایق گفتن این درجات نیستی، اصلا نباید به زبان آورده شود، آنجاست که می توانی به مقام های بالاتری برسی...
 
آنجاست که نگاه ات در زندگی می تواند کاملاً علوی باشد...


گزیده ای از سخنرانی استاد محدجواد نوروزی نصرت

1398/5/11