Untitled 1
98/۷/۱۴

بیست و چهارمین جلسه از فریاد دین با سخنرانی استاد محمد جواد نوروزی نصرت مورخ ۷/۱۴ در تهران، مسجد امام رضا علیه السلام برگزار گردید...